รายงานกิจการสหกรณ์

1.แผนความเสี่ยง (ดาว์นโหลดอ่านเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่าง)

2.มาตรการความเสี่ยง (ดาว์นโหลดอ่านเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่าง)