เอกสารเแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มคำร้องขอกู้(โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

คำขอกู้(ช่วยเหลือน้ำท่วม)-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

คำขอกู้(ช่วยเหลือน้ำท่วม)-ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง

แบบฟอร์มหนังสือ ขอพักชำระหนี้(น้ำท่วม)

01.แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์

02.แบบฟอร์มคำร้องขอประนอมหนี้

03.แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ

04.แบบฟอร์มประกอบวัตถุประสงค์การกู้เงินสหกรณ์ กรณีรับเงินกู้เกิน 100,000 บาท

05.บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้

06.แบบฟอร์มให้ยินยอมและขอความอนุเคราะห์หักเงินชำระหนี้สหกรณ์

07.แบบฟอร์มขั้นตอนในการกดเงินกู้,เงินฝากของสมาชิก ผ่าน ATM กรุงไทย

08.แบบฟอร์มหนังสือขอรับโอนหนี้

09.แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญ(เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2559)

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร สสธท(โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

01.ใบสมัคร สสธท. ประเภทสามัญ

02.ใบสมัคร สสธท. ประเภทสมทบ