Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
ทำเนียบสหกรณ์ฯ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ ผลการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
วันที่ เช้า
10.00-12.00
บ่าย
13.00-15.00
7/10/57 11.30-15.00 ร.พ.สะบ้าย้อย
8/10/57 ร.พ.ควนเนียง ร.พ.รัตภูมิ
9/10/57 11.30-15.00 ร.พ.จะนะ
15/10/57 11.30-15.00 ร.พ.สทิงพระ
สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกๆท่าน
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
image

รายชื่อ พร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ชุดที่34

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 13/10/2557
image

รายชื่อสมาชิกได้รับการเลือกโครงการสหกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 08/10/2557
image

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ปีที่ 33 ฉบับที่3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted By: Aministrator Date: 03/10/2557
image

เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

อ่านรายละเอียด

Posted By: Aministrator Date: 03/09/2557
image

สหกรณ์ฯ จะใช้แนวทางในการดำเนินงานตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการสหกรณ์(Cooperative Quality Award : CQA)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ CQA คลิ๊กที่นี้

Posted By: Aministrator Date: 10/04/2557
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ทวีสุุข 24 เดือน 4.30%
ทวีสุุข 36 เดือน 4.40%
ทวีสุุข 48 เดือน 4.50%
ทวีสุุข 60 เดือน 4.60%
ฝากประจำ 6 เดือน 4.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 4.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75%
ออมทรัพย์ 2.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.75%
เงินกู้สามัญเงินฝากค้ำประกัน 6.25%
เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน 6.25%
เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.25%
เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 6.00%
เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 6.25%
เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00%