สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

ประกาศและจดหมายข่าว

  New ประกาศที่ 17/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิก ปี 2564 อ่านเพิ่ม

  New ประกาศที่ 16/2564 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก อ่านเพิ่ม

  New ประกาศที่ 15/2564 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ อ่านเพิ่ม

  New ประกาศที่ 9/2564 ประกาศย้ายที่ตั้งสำนักงาน อ่านเพิ่ม

  New ประกาศที่ 6/2564 กำหนดวันหยุดประจำปี 2564 อ่านเพิ่ม

กิจกรรมล่าสุด / ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

 • บริการรถตู้โมบาย วันที่ 19-04-2564

  รถตู้บริการเคลื่อนที่ รพ.เทพา เวลา ช่วงเช้า ( 10:00:00น. - 12:00:00น. )

 • บริการรถตู้โมบาย วันที่ 20-04-2564

  รถตู้บริการเคลื่อนที่ รพ.คลองหอยโข่ง เวลา ตลอดวัน ( 11:00:00น. - 15:00:00น. )

 • บริการรถตู้โมบาย วันที่ 26-04-2564

  รถตู้บริการเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จฯ อ.นาทวี เวลา ตลอดวัน ( 11:00:00น. - 15:00:00น. )

 • บริการรถตู้โมบาย วันที่ 27-04-2564

  รถตู้บริการเคลื่อนที่ รพ.ควนเนียง เวลา ช่วงเช้า ( 10:00:00น. - 12:00:00น. )

 • บริการรถตู้โมบาย วันที่ 27-04-2564

  รถตู้บริการเคลื่อนที่ รพ.รัตภูมิ เวลา ช่วงบ่าย ( 13:00:00น. - 15:00:00น. )

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

  ออมทรัพย์ 1.80
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
  ฝากประจำ 6 เดือน 2.75
  ฝากประจำ 12 เดือน 3.00
  ทวีสุข 24 เดือน 3.40
  ทวีสุข 36 เดือน 3.50
  ทวีสุข 48 เดือน 3.60
  ทวีสุข 60 เดือน 3.70
  เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.00
  เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงสถานการณ์โรคระบาด 5.00
  เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ 6.00
  เงินกู้สามัญเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 6.00
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 5.00
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 5.00
  เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 5.50
  เงินกู้สามัญทั่วไปไม่เกินทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก 5.30
  เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.00
  เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.00
  เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.25
  เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 5.90
  เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 6.50
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้ 6.00

สาระน่ารู้

บัญชีสหกรณ์

Responsive image
Responsive image
Responsive image
ก้าวสู่ปีที่

40

แห่งความมั่นคง
จำนวนสมาชิก

4,653

ท่าน
ทุนเรือนหุ้น

1,331

ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

229 หมู่6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-313-229,074-300-662-3 ,โทรสาร : 074-311-759

อีเมล : spscreport@gmail.com

เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 197 ครั้ง
: เมื่อวาน 231 ครั้ง
: เดือนนี้ 2,546 ครั้ง
: เดือนที่แล้ว 7,732 ครั้ง
: ปีนี้ 24,220 ครั้ง
: ปีที่แล้ว 96,419 ครั้ง